first_page Български English

RTLS

 

Начало · · Вертикално меню · Real Time Locating

RTLS (Real Time Locating) са решения, които предоставят възможност за локализация на хора и високо-стойностно оборудване и проследяване на движението им в реално време. Текущата позиция на обектите се определя на база информация, получена от локалната безжична мрежа или други UHF компоненти. 


RTLS решенията допринасят за по-добър контрол и проследяване, подобряване на безопасността на персонала, мониторинг на ключови показатели за ефективност (KPI).


ОПТИМ-АЛ разработва собствени RTLS решения с приложение в:

  • Контрол и проследяване в производството
  • Управление на складови процеси (WMS)
  • Управление на активи

Вижте продуктите