first_page Български English

RFID

 

Решенията, използващи RFID (радио-честотна идентификация) намират все по-широко приложение в управлението на различни работни процеси, предоставяйки възможност за ускоряване на операциите, подобряване на точността и цялостно проследяване. RFID  се използва успешно за маркиране и автоматична идентификация на продукти и складови единици, определяне посоката на движение на оборудване и машини, проследяване на артикули  в производствена среда и т.н.


ОПТИМ-АЛ интегрира успешно RFID в своите решения за:

  • Складов мениджмънт (WMS)
  • Контрол на производствени процеси
  • Управление на активи
  • Локализация в реално време (RTLS)
  • Инспекции и поддръжка