first_page Български English

POD

 

Като продължение на софтуера си за складово управление ОПТИМ-АЛ предлага мобилно софтуерно приложение за обслужване доставки (Proof of delivery). Чрез използването на мобилно устройство доставката може да бъде идентифицирана във всяка точка от нейния път. Приложението предлага работа с маршрути, навигация, отпечатване на документи. След доставяне на стоката информацията автоматично се изпраща към офиса посредством мобилното устройство на шофьора. По този начин се ускорява комуникацията между отделните служители, елиминират се грешките и се подобрява обслужването на клиентите.

Решението може да работи самостоятелно или в интеграция с ERP или друг софтуер.