first_page Български English

Order Taker

 

  Начало · · Софтуер · Order Taker

Order Taker е мобилен софтуер за събиране на поръчки и мърчандайзинг операции. Предоставя възможност на търговските представители, наред с другите  задължения, да събират пазарна информация на място, по изготвени от офис софтуера въпросници и анкетни карти. Освен маршрутизиране и навигация, използването на GPS предлага поръчкови услуги, базирани на местоположението  в реално време.

Системата работи автономно или в интеграция с ERP, CRM или друг софтуер.