first_page Български English

Новини

 

Начало · Новини
Успешен проект за ОПТИМ-АЛ в рамките на Седма рамкова програма на ЕС

Успешен проект за ОПТИМ-АЛ в рамките на Седма рамкова програма на ЕС

13.05.2014

Проектът е фокусиран върху автоматизация и оптимизация на поддръжката на железния път и съпътстващите го инфраструктурни компоненти.

повече