first_page Български English

Mobile Commerce

 

  Начало · · Софтуер · Mobile Commerce

Mobile Commerce е система за управление на мобилна и разносна търговия, която обслужва процесите по: взимане на поръчки, продажби, доставки, връщания, събиране на плащания, заявки към склада и приемане на стоки, работа с амбалаж, маркетингови проучвания и др. Може да издава фискални и нефискални документи на различни принтери, според изисквания формат. 
Системата използва активно GPS, работи с маршрути, навигация в онлайн/ офлайн режим и дава възможност за достъп до информация за клиенти, обекти, ценови политики, наличности, задължения и т.н. Фактурирането на място ускорява паричните потоци и намалява значително административните разходи. Повишава се производителността, елиминират се грешки и се подобрява обслужването на клиентите.
Mobile Commerce може да работи автономно със своето офис приложение или в интеграция с ERP или счетоводен софтуер.