first_page Български English

Fasty Warehouse Manager

 

  Начало · · Софтуер · Fasty Warehouse Manager

FASTY Warehouse Manager е софтуер за управление на складова и производствена логистика, който предлага обслужване в реално време на всички процеси. Системата се състои от сървър, модул за персонален компютър и модул за мобилни устройства. Може да работи самостоятелно или в интеграция с ERP или друг софтуер. Използването на баркод и RFID  позволява маркиране на складови артикули и логистични единици. Мобилните компютри  осигуряват автоматична идентификация и проследяване, и обслужване на процесите в движение, което значително увеличава производителността и намалява грешките. Множество логистични правила и политики, заложени в системата, позволяват посрещане на разнообразни функционални изисквания и лесна адаптация към бъдещи промени в бизнеса.

Автоматизирането на базови операции и работата с мобилни компютри в склада намаляват в пъти времето за изпълнение на поръчките, елиминират се грешките и се подобрява обслужването на клиентите. Значително се повишава използваемостта на пространствата и наличните ресурси; проследимостта, подобрената отчетност, стриктната технологична дисциплина и контрол. 

FASTY Warehouse Manager е решение за съвременно складово управление.