first_page Български English

Fasty Reporter

 

  Начало · · Софтуер · Fasty Reporter

FASTY Reporter е система за контрол и отчетност на работни процеси, изпълнявани извън офиса. Използва се за отчетност на извършена работа, изпълнени задачи, контрол на работния процес, вложени материали и други ресурси, и е перфектен инструмент за подпомагане на проектния мениджмънт.

Чрез FASTY Reporter се постига навременна реакция при отклонения от графиците или ключовите  проектни параметри, подобрена отчетност и автоматизиран мониторинг на основни процеси. 
Системата има приложение в области  като: строителство, инженеринг, ремонтни дейности и др.