first_page Български English

Fasty Label

 

  Начало · · Софтуер · Fasty Label

ОПТИМ-АЛ предлага специализирано решение за баркод етикетиране. Разработено като модул от системата FASTY Warehouse Manager, то може да работи самостоятелно или в интеграция с други системи. 

Модулът предоставя възможност за генериране на уникален SSCC код и баркод етикетиране на всеки продукт и складова единица, в съответствие със стандарт GS1 и/или специфичните изисквания на клиента. Това позволява автоматична идентификация на продуктите и пълно проследяване в рамките на склада и по цялата логистична верига.  Чрез използване на мобилен терминал   решението може да обслужва и процесите на приемане и експедиция на продукти.