first_page Български English

Fasty Inspector

 

  Начало · · Софтуер · Fasty Inspector

FASTY Inspector е система за управление на инспекции, превантивна поддръжка и технически надзор. Състои се от офис приложение и мобилни модули и може да работи самостоятелно или в интеграция с ERP софтуер.

В офиса се изготвят проекти за инспектиране, маршрути за обхождане, поддържат се библиотеки от компоненти и съставни активи, наблюдават се отчети и резултати от мониторингови задачи.   Мобилното приложение управлява полевите процеси и дава възможност за прикачване на снимки с графики, скици, инструкции, документи.
FASTY Inspector спомага за по-бързата и точна инспекция и коректна поддръжка на активи, машини, оборудване и разсредоточени инфраструктури.