first_page Български English

Fasty Assets

 

  Начало · · Софтуер · Fasty Assets

FASTY Assets е система за управление, контрол и инвентаризация на дълготрайни активи (ДМА). Състои се от офис приложение и мобилен модул, които могат да работят самостоятелно или в интеграция със счетоводен софтуер или ERP.
За маркиране и идентифициране на активите се използва баркод или RFID (радио-честотно идентифициране). Инвентаризацията се извършва посредством мобилен компютър.

Налични са и функции за създаване, отписване, преместване и бракуване на активите. Допълнителни възможности на системата са електронно обслужване на складово стопанство и архиви.