first_page Български English

CRM

 

CRM (Customer Relationship Management) е система за управление на отношенията с клиентите, която обслужва процесите по търговски комуникации, продажби, маркетинг,  следпродажбени дейности и осигурява цялостна организация, контрол и управление на търговските екипи. Продуктът проследява: потенциални продажби, с отчитане на очакваните финансови постъпления във времето (pipe line), изготвяне на оферти и договори, текущо състояние и планирани стъпки по всяка търговска възможност, резултати от индивидуални и екипни дейности и др. CRM е отличен инструмент за оптимизация на продажбените процеси и обслужването на клиентите във всяка организация.
Системата е достъпна от мобилни устройства в реално време и има изградена интеграция с Microsoft Outlook.