first_page Български English

Администрация

 

Начало · · Вертикално меню · Администрация

Мобилните софтуерни приложения намират широко приложение в областта на администрацията. Следенето на дълготрайни активи и оборудване, извършване на задачи по инспектиране и контрол са области, в които могат да бъдат интегрирани мобилни компютърни приложения. Най-сериозната задача пред големите администрации  е проследяването, контрола и инвентаризацията на дълготрайните активи.  Многобройни активи и многобройни служители – предизвикателството може да бъде преодоляно чрез уникален етикет на всеки актив (баркод или RFID) и автоматичната му идентификация чрез мобилен компютър. Инвентаризацията се ускорява в пъти и се подобрява контрола и проследяването на активите. 
За служителите, които работят извън офисите и се занимават с различни инспекции и проверки, мобилният компютър е средството, чрез което се изпълняват задачите и се следват  работните инструкции.

Решенията, предлагани от ОПТИМ-АЛ с приложение в администрацията са:

  • Управление на активи
  • Изпълнение на инспекции
  • Отчитане на дейности и задачи

Вижте продуктите