first_page Български English

Mobile World
Mobile Solutions

 

Новини

Успешен проект за ОПТИМ-АЛ в рамките на Седма рамкова програма на ЕС

Успешен проект за ОПТИМ-АЛ в рамките на Седма рамкова програма на ЕС

13.05.2014

Проектът е фокусиран върху автоматизация и оптимизация на поддръжката на железния път и съпътстващите го инфраструктурни компоненти.

Видео

Motorola Workabout Pro 4 Summary

29.06.2014

Вижте новият Motorola Workabout Pro 4

още Видео

The Visible Value Chain Omnii™ XT15